Systemisch kijken

Bij het begin werk ik met opstelling . Een opstelling maakt duidelijk wat de dynamiek is in een familie- team – of bedrijfssysteem. Het maakt gebruik van universele wetmatigheden en voltrekt zich vaak heel natuurlijk. Gaandeweg de opstelling wordt duidelijk hoe verhoudingen zijn ontstaan. Waar de kracht zit en wat niet gezien of gezegd is. Bewust worden van hoe de situatie in elkaar zit kan verlichting en hoop brengen. Het maakt vaak ook duidelijk waar de mogelijkheden zijn voor verandering en maakt daadkracht los.

Waar kijken wij naar?

  • De ruimte die een ieder inneemt
  • De verhoudingen tot elkaar
  • Blokkades of belemmeringen
  • Waar de kracht zit en waar de ondersteuning
  • Wat onderbelicht is gebleven
  • Iets uit het verleden dat zich alsmaar herhaald
Kunstbeeld gemaakt van een opstelling