Organisatie advies

Het kan zijn dat er binnen de (school)organisatie sprake is van overtuigingen en patronen die ertoe leiden dat er onrust ontstaat. Het is voor de betrokkenen niet meer duidelijk welke mogelijkheden er nog zijn om het op te lossen. Onduidelijkheid over de rol- en/of de taakbeleving kunnen voor conflicten zorgen. Het verhelderen van deze processen bij teams en leidinggevenden geeft rust en duidelijkheid over wat wél mogelijk is. Het wakkert ook het verlangen aan om zich in te zetten voor een betere werksituatie.

Ben je op zoek naar een oplossing voor één van de punten hieronder?

  • Worden processen stroperig? Komen plannen niet van de grond?
  • Nemen teamleden te veel of te weinig hooi op hun vork?
  • Doet mijn bijdrage of talent er nog toe?
  • Ik heb het idee dat ik telkens op hetzelfde punt uit kom. hoe kan ik dit aanpakken?

Mijn aanpak is er een van kijken, bevragen, luisteren en verhelderen. Ik bespreek met jou wat er zichtbaar is, maar ook wat er onzichtbaar is. Dit doe ik aan de hand van een aantal principes uit het systemisch denken: Waar is er verbinding en waar niet? Zit iedereen op de goede plek? Welke positie neemt iedereen in? Hoe zit het met de balans van halen en brengen op de werkplek?

Helderheid scheppen geeft ruimte en ontspanning om samen te ontdekken waar de mogelijkheden zitten om de situatie te verbeteren. Met iedereen en voor iedereen.

Lijkt deze benadering te passen bij jullie vraag? Neem dan gerust contact met mij op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

jvdkerk@hetbegin.eu of bel 0630785620

De verbindingen in een systeem